Bumperball.dk

Sådan finder du de bedste online produkter

Synes du også, at det er dejligt at handle online? Det giver helt klart mange muligheder, som slet ikke eksisterer ved traditionel handel i den virkelige verden. Tag bare de avancerede søgemuligheder: med et par museklik kan du oprette søgefiltre, som hjælper dig at finde lynhurtigt frem til et udvalg af de produkter, du leder efter. I de fleste webshops kan du også sammenligne en række produkter, varer eller ydelser. Det giver dig et fantastisk overblik og gør det meget nemmere at træffe de rigtige beslutninger.

Oplever du, at det er svært at finde de bedste produkter online?

Så dejligt online handel er, så kan det også blive for meget af det gode. De nærmest ubegrænsede muligheder kan gøre det svært at træffe et kvalificeret valg. Hvordan kan du finde de bedste produkter ud af nogle gange flere hundrede valgmuligheder? Det kan hurtigt blive meget tidskrævende og uoverskueligt.

Her har du, som alle andre, brug for hjælp. Og heldigvis løser den slags problemer sig ganske organisk på Internettet. Hvor end der er et problem, som kræver løsninger, så går der ikke lang tid før der er nogen, der finder en løsning.

Find den rigtige portal

Hjælp til at finde frem til de bedste produkter, de billigste priser og de bedste webshops finder du igennem portaler. Der findes efterhånden portaler for alt mellem himmel og jord. Disse portaler har en uhyre vigtig funktion: De siver igennem de tusinder af gode og næsten ensartede tilbud, vurderer og sorterer dem, og gør resultaterne af deres arbejde tilgængelige for dig. Her finder du fx varer eller ydelser, som har vist sig at være bedst i test.

Andre portaler fungerer som tilbudsportaler. Der fortæller du, hvad du leder efter, og så finder portalen de 3 bedste tilbud som bedst mulige møder dine kriterier. Andre populære portaler er testportaler. Intet af det koster dig noget som helst. Tilbuddene er uforpligtende og gratis, og testresultaterne er uafhængige. De fleste testresultater kommer fra forbrugere som dig.

Portalerne er uafhængige. For dem er det lige meget, hvor du ender med at handle. De får en lille provision når du bruger et af deres links. Det gør, at du som regel kan stole på disse portaler.      

Yderligere fordele med online handel

Du har sandsynligvis opdaget, at de fleste produkter er billigere, når du køber dem online. Indimellem endda meget billigere. Det skyldes først og fremmest, at en webshop ikke har brug for varelagre. Mange webshops fungerer på den måde, at de modtager din bestilling og sender den så videre til enten et centralt distributionscenter eller en anden virksomhed. I sidste fald er det den anden virksomhed, som faktisk sælger produktet, webshoppen er kun en slags agent.

At du alligevel kan få en bedre pris end ellers skyldes, at webshoppen arbejder på provisionsbasis. Dvs. at webshoppen ikke er et rigtigt mellemled i handlen, men fungerer som en sælger for leverandøren.

Men der er også andre fordele med online handel:

Fortrydelsesret

En af de vigtigste er en 14 dages fortrydelsesret. Denne gælder i princip alle online handler, med ganske få undtagelser. Fortrydelsesretten er baseret på EU lovgivning. Den gælder dermed også, når du køber hos en udenlandsk webshop, så længe den er registreret i et EU-land. Fortrydelsesretten siger, at du uden at skulle angive en begrundelse, kan returnere en vare op til 14 dage, efter du har modtaget den. Varen skal naturligvis være uden brugsspor. Men i de fleste tilfælde har du ret til at afprøve varen. Det gælder naturligvis ikke varer som undertøj eller produkter, hvor også den mest skånsomme afprøvning vil sætte spor.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.